تیم حرفه ای ما

ما در ارائه هر کدام از خدماتی که ارائه می دهیم ، در سال های متمادی تجارب گرانبهایی اندوخته ایم و در کنار خود از تیم کاری حرفه ای بهره می بریم

امین سوری
مدیر فروش
امین سوری
حسن چراغعلی
مدیرداخلی
حسن چراغعلی
محمدابراهیم جعفری
مدیر عامل
محمدابراهیم جعفری

سوابق حرفه ای ما

سوابق ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد